جنگ آتش وبنزین! (15)

بسم الله الرحمن الرحیم


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


مراتب نزول شیطان –

همانطور که حتماً شنیده اید یا خوانده اید و خود بهتر از بنده می دانید؛

شیطان ملعون،در ابتداء از مقربین درگاه الهی بود که "عزازیل" به معنی "عزیزخداوند" نام داشت.و علی الظاهر پیش از خلقت آدم در میان مخلوقات الهی بالاترین مقام و مرتبت را دارا بود.اما زمانیکه از دستور الهی سرپیچی کرد و به انسان سجده ننمود،به امر پروردگار آن مقام و منزلت از او سلب گردیده و اصطلاحاً خلع درجه شد و در ابتدای امر و اولین گام مجوز ورود به حریم عرش کبریائی و حضور در جمع محارم الهی از او سلب گردید.

(و بدو گفتیم که از این مقام فروشو)

اما از آنجا که از همان زمان به میزان گمراهی و شقاوت او لحظه به لحظه افزوده شد به مراتب نیز درجات او اندک اندک تنزل پیدا نمود.در روایات آمده است که شیطان تا پیش از تولد حضرت عیسی علیه السلام،در تمامی آسمان های 7 گانه تردد داشته،اما پس از بعثت و سپس عروج آن حضرت به آسمان چهارم و استقرار ایشان در آنمکان،ورود شیطان به آسمان چهارم و آسمانهای بالاتر ممنوع شد.
اما زمانیکه جناب پیامبر اسلامصلوات الله علیه مبعوث شدند و سپس در سفر معراج و بازدید
از عرش الهی،آسمانهای هفت گانه را به قدوم مبارکشان مزین فرمودند،اجازه تردد در تمامی آسمانهای هفتگانه از شیطان سلب شد و تنها محدوده مجاز برای حرکت او همین منظومه خورشیدی بود!

اگر خاطرتان باشد در قدیم افرادی که در معرکه ها و نمایش های خیابانی نقش شیطان یا شیطانک ها را بازی می کردند شعر معروفی را می خواندند که ورد زبان بچه ها بود،قسمتی از این شعر این جمله بود؛ "...میان زمین و هوا مانده ام!" و این حقیقتاً زبان حال شیطان ملعون بود که به دربدری و آوارگی او اشاره داشت!

اما با فرارسیدن موسم آخرالزمان و نزدیک شدن به "یوم وقت معلوم"،به نظر می رسد که این توقف و تردد در خارج از جو زمین نیز بیش از این جایز نبوده و نیروهای الهی،شیطان را برای اجرای قریب الوقوع حکمش به "زیر هشت" رانده اند!!!  

(بند زیر 8 یا بند انتظار برای اعدام – در زندان ها معروف است که زندانیان اعدامی را پس از تایید نهایی حکم و چندروزی پیش از اجرای حکمشان به قسمتی جداگانه منتقل می کنند که به بند زیر 8 موسوم است.و گویا زمین برای شیطان هم اینک در حکم بند زیر 8 است!)


شیطان و حرکت در جهت عکس –

اگر خاطرتان باشد در مقالات ترانزیت و شیطان می آید،اشاره کرده بودم که "فعل و عمل معکوس" یا همان معکوس گرائی و حرکت درجهت عکس متعلق به شیطان است.یکی از دلایل آن به سبب همین حرکت رجعی او از عرش به فرش است که وی را از عرش کبریائی به زمین کشانید.و بدیهیست که این حرکت به تدریج در خلق و خوی او نهادینه شده و در ذاتش تثبیت گردیده است.


بازگشت خفت بار -

یک استاد مسلم درتمامی علوم و فنون را در نظر بگیرید که بر فرض محال مجبور شود پله به پله به کلاسهای پایین تر برود و حتی از نظر وجودی و جسمانی نیز این وضعیت برای او اتفاق بیافتد تا آنجاکه به مرحله جنین در رحم مادرش برسد،درحالیکه ذهن او همچنان هشیار باشد و آن قوت ونیروی ذهنی او به همراه تمامی دانشی که آموخته همچنان برای او باقی و برقرار بماند.اگر این مثال را در مورد خودتان نیز مصداق دهید متوجه می شوید که حالی بسیار بسیار زجرآور و دردناک است.شاید هم اکنون بتوان برای شیطان مشابه یک چنین وضعیتی را متصور شد.و این سرانجام کسی بود که بر خاک سجده نکرد.امروز تمامی نیروهای الهی او را از سراسر کائنات به عقب رانده اند تا جائیکه آخرین پناهگاه او همان خاکی است که از آن بیزار بود و بر آن برتری می جست!


بازگشت اختیاری یا دعوت اجباری!؟ -

اگر مقالات پیشین را مطالعه کرده باشید ممکن است ظاهراً در اینجا تعارضی را ببینید،چرا که بنده در مقالات قبلی مدعی شده ام که؛ "شیطان خود در تدارک مراجعت و بازگشت به زمین بوده و یا اینکه پیروان و دوستدارانش از او دعوت نموده اند!"

برای اینکه هرگونه ابهام و سوالی برای شما مرتفع شود می بایست به این قسمت عنایت بیشتری داشته باشید.

عزیزان!ما ابتداء به ساکن باید توجه داشته باشیم که در واقع این تهدید و تعقیب "انرژی الهی" بود که شیطان را ناگزیر از فرار بسوی زمین نمود.

برای روشن شدن مطلب به مثال "زیردریائی کورسک" اشاره می کنم!

اگر خاطرتان باشد در داستان زیردریائی کورسک که چند پست قبلی روایت شد،گفتیم که وقتی زیر دریائی دچار حادثه شد،کولسنیکف و سایر بازماندگان در برابر آبی که به داخل زیر دریائی نفوذ کرده بود واحد به واحد و تا پشت دریچه فرار عقب نشینی کردند.پس در حقیقت این جریان آب بود که آنها را تعقیب کرده و  وادارشان نموده بود تا بسوی اتاقک نجات و دریچه فرار حرکت نمایند...

در مورد شیطان رجیم و انرژیهای الهی – کیهانی که در تعقیب او هستند نیز مشابه چنین وضعیتی حاکم است...

این انرژی ها و نیروهای الهی – کیهانی،شیطان را اندک اندک و گام به گام به عقب رانده اند تا جائیکه مجبور شد هیئت مادی به خود گرفته و درقالب فیزیکی و صورتی انسانی مجدداً به زمین بازگشت نماید.اما ظاهراً این آخرین بازگشت اوست چرا که باید در همین وضعیت باقی بماند تا حکم مرگش فرابرسد،پس دگرباره بازگشت به وضعیت انرژی برای او ممکن نخواهد بود.

اما آن ملعون این وضعیت رقت انگیز و شرایط خفت باری را که بدان گرفتار آمده بود برای پیروان و مریدانش بر روی زمین برعکس جلوه داد،یعنی به آنها اینگونه القاء نمود که؛"چون شما خواهان حضور من در زمین هستید،من نیز دعوت شما را بی جواب نمی گذارم و آن را اجابت می کنم!"

اما عزیزان می بایست بدانید که حضور شیطان بر روی زمین به همین سادگی ها هم میسر نمی شد و این حضور برای او امکان پذیر نبود مگر اینکه شرایطش را مهیا می ساخت.به نوعی می توان گفت این " افسادالارضی" که آن ملعون در طی قرن بیستم براه انداخت در حقیقت برای مستعد نمودن شرایط زمین بمنظور بازگشت خودش بود.چرا که اگر این مقدار نکبت و انرژی منفی بر روی زمین مجتمع نمی شد حضور آن ملعون نیز بر روی زمین امکان پذیر نمی بود و درآنصورت نیروها و انوار الهی - کیهانی او را در همان خارج از محوطه زمین گرفتار ساخته و همچو مرغی بدام می انداختند و در آنصورت "یوم وقت معلوم" در همان مکان و همان زمان برای او فرا می رسید و به درک واصل می گشت!

در بازی شطرنج در مسابقات بسیار حرفه ای معمولاً حریفی که یک یا نهایتاً 2 حرکت عقب می افتد بازی را واگذار می نماید.اما نوع بسیار خاصی از بازی شطرنج نیز وجود دارد که  تا مات کامل حریف بازی باید ادامه پیدا کند.اگرچه بر همه عالم و حتی خود ابلیس مسلم بود که؛

اوست که بازنده این بازیست،اما باید اقرار کرد که آن ملعون جانور بسیار سمجی است که اگرچه همچون حریفی که تمامی مهره های خود را از دست داده است و شاه تک و تنها مانده ای را که در گوشه های صفحه شطرنج گرفتار آمده بیهوده از این سو به آن سو فراری می دهد،اما تا مات کامل و انتهای بازی ادامه خواهد داد!

شما تصور نکنید که چون انتهای کار ابلیس نزدیک شده دست از بازی برداشته است،خیر بلکه آن ملعون حقه باز حتی زمانی که او را بسوی جایگاه اعدام می برند درپی فریفتن بشریت است.

نقل است زمانیکه می خواستند "آدلف آیشمن" یهود ستیز نامی آلمان نازی را بسوی جایگاه اعدام ببرند،بعنوان آخرین خواسته اش تقاضا کرد تا به سلک و آیین یهود درآید و یک یهودی بمیرد،زمانیکه علت را از او جویا شدند پاسخ داد؛ برای اینکه می خواهم با مرگم یک یهودی دیگر از روی زمین کم شود!!!

 

قاتلین شیطان!

شاید اینجا سوالی مطرح شود که؛

انرژی الهی – کیهانی که در تعقیب شیطان است،چیست!؟

بهترین پاسخی که می توان به این سوال داد چنین است؛ "والله العالم"

اما به نظر می رسد نوعی انرژی معنوی باشد که حتی برای خود ابلیس نیز ناشناخته است و تنها کاری که در مقابل آن می تواند انجام دهد،فرار و عقب نشینی است...

ویژگی خاصی که این نوع انرژی دارد این است که بر انرژی عادی و معمول که ما با آن سروکار داریم(و وجود جنیان و شیاطین نیز از همین نوع انرژی عادی و معمولی است)تفوق و برتری دارد.

این انرژی ناشناخته معنوی از اسرار و رموز الهی است که بسیار بعید است کسی جز ذات احدیت از چگونگی عملکرد آن آگاه باشد...ید الله فوق ایدیکم.

در سوره جن آیه 12،جنیان خود معترفند که؛

"ما خود می دانیم با گریختن نمی توانیم از اقتدار الهی کاسته و بر روی زمین او را ناتوان سازیم "

مسلم است که حرکت سریع انرژی و انتقال و جابجائی آسان آن این شک و شبهه را برای گروهی از افراد بی خرد و جماعتی از نادانان و ابلهان(از جمله بعضی از یهود)ایجاد نموده است که جنیان و شیاطین بدین وسیله از فرمان و اقتدار الهی می گریزند.اما وجود این نوع انرژی ناشناخته معنوی که بر انرژی عادی تسلط و غلبه دارد،خط بطلانیست بر این تفکر باطل و کفرآمیز.و احتمالاً وجود همین انرژی الهی است که شیطان را به انتقال به ماده مجبور ساخته است،و در وضعیت مادی نیز به دام انداختن و به کیفر رسانیدنش بر عهده ولی الله الاعظم خواهد بود...انشاالله

در روایات آمده است؛

زمانیکه حضرت ولی الله الاعظم آن ملعون خبیث را از مخفیگاهش(زیر مسجد الاقصی)بیرون آورده و موی پیشانی او را گرفته و کشان کشان بسوی "قصبة الصخره"(سنگی در نزدیکی مسجدالاقصی که محل اعدام ابلیس است)می برد،آن ملعون فریاد می کند که؛ وای از این لحظه،که چه لحظه سختی است!

و خدای تعالی نیز به جناب عزرائیلعلیه السلام فرمان می دهد که در زمان قبض روح ابلیس تلخی و رنج مصیبت مرگ را که بر اولین انسان تا آخرین آنها چشانیده و خواهی چشانید جمع نموده و به یکباره در کام او فروبریز!

 

تاخیر یا Delay

باید گفت؛ این انرژی های الهی – کیهانی که در تعقیب ابلیس هستند و هم اینک در پشت دروازه ها قراردارند،چنانچه از جانب شیطان و اصحابش مقاومتی صورت نگیرد،بزودی داخل شده و حساب آنها را خواهند رسید.اما قوای منفی با ایجاد تاخیر(Delay)سعی بر عقب انداختن ظهور و درنتیجه ممانعت از ورود این انرژی را دارند و دلیل آنهم طول عمر و چند صباحی بیشتر زندگی کردن نیست،چون اصلاً برای آنها طول عمر معنی و مفهومی ندارد،تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد درست اجرا کردن پروژه است و کسب نتیجه...

آن ملعون در سایه ایجاد این تاخیر،فقط و فقط می خواهد که دروازه های عذاب را گشوده و جماعت بیشتری را به همراه خویشتن به درک ببرد....

شیاطین در این مقطع از آخرالزمان اوقات بسیار سخت و دشواری را سپری می نمایند!

آنها از یک سو با مشقت فراوان سطح شعور جامعه جهانی را پایین نگه داشته اند و از سوی دیگر سخت در تلاشند تا دروازه های عذاب را باز نمایند.برای اینکه ارباب آنها شیطان ملعون می خواهد که انسانها در همین بی خبری و جهل بمیرند.آن خبیث نمی خواهد که درجه کمال انسانها تعالی پیدا نماید.برای اینکه او نمی خواهد مردم خدای تعالی را آنطور که باید بشناسند.برای آنکه او به تمام معنی کلمه حسود است ...

او نه می خواهد انسانها از عشق بوئی ببرند و نه از علم و دانش و نه از معرفت خداشناسی،به همین علت امروزه در جامعه جهانی فقدان این 3 مورد را به خوبی می بینید و حس می کنید...

آنچه که مسلم است در سایه ظهور بقیة الله،سطح شعور و آگاهی نوع انسان افزایش پیدا می کند و دستکم جایگاه خدای تعالی بسیار بسیار بهتر در نزد مردم شناخته می شود و به همین سبب بر کمال آدمی افزوده خواهد شد و این دقیقاً همان چیزیست که آن ملعون نمی خواهد...

او می خواهد در همین مرتبه حیوانی که جامعه جهانی در آن دست و پا می زند،آنها را همراه با خود رهسپار عالم آخرت کند چون بدیهیست که هرکسی در هر وضعیتی که بمیرد(از باب معرفت الله)در همان پایه و مرتبه نیز در سرای باقی دسته بندی و گروه بندی خواهدشد!

آیا شما در این جهان در مرتبه حیوانی بوده اید؟ اگر چنین است پس در دسته بندی اخروی نیز در گروه حیوانات قرارخواهید داشت!

زندگانی اینجهانی درست مثل یک بازی کامپیوتری می ماند!شما با مرگتان Game Overخواهید شد با همان میزان امتیازی که تا همان مرحله اندوخته اید و ملاک این امتیاز و اندوخته هم چیزی نیست به جز رضایت خدا.

اندرزهای شیطان به نوحعلیه السلام –
(برگرفته از کتاب داستانهائی از ابلیس نوشته سید محمد میرسلطانی)

حضرت عبدالعظیم حسنی از معصوم نقل می کند:بعد از طوفان نوح وقتی کشتی روی زمین قرارگرفت شیطان پیش نوح آمد و گفت:تو خدمت بزرگی به من کردی !!!

حضرت نوح فرمود: خدمت بزرگی که به تو کردم چیست؟

ابلیس پاسخ داد:نفرینی که در حق قوم خود نمودی و همه را به هلاکت رسانیدی و آنها را به جهنم فرستادی.من از دست آنها راحت شدم چون اگر خودم می خواستم آنان را گمراه و به گناه بکشانم،یک عمر وقت لازم بود.

شیطان و مسجدالاقصی –

البته در مقالات قبلی در مورد وضعیت مسجدالاقصی و حضور شیطان در آنجا مطالبی نوشته بودم،اما باید این نکته را هم اضافه نمایم که؛

شخص راحت طلب،فرصت طلب و از خود راضی،اگر به خانه یا عمارتی وارد شود بلادرنگ شاه نشین آنمکان را برای اقامتش انتخاب می نماید!

شاه نشین کره زمین نیز دو سرزمین گرامی و عزیز "مکه مکرمه" و "قدس شریف" می باشند،بواسطه حفره های کیهانی که بر فراز آنها قراردارد!

بدیهیست که ورود شیطان به مکه حرام است،پس ناگزیر آن دیگر شاه نشین – یعنی بیت المقدس – را برای رحل اقامت در مدت زمانی که بر روی زمین است بر می گزیند!اما از آنجا که عنصری بسیار ترسو و بزدل است،دقیقاً در زیر خود مسجد و آنهم در عمق 100 متری زمین لانه کرده،اما شاید بپرسید چرا؟

برای اینکه او بخوبی می داند که؛

"هیچ کس بسمت مسجد الاقصی شلیک نخواهد کرد"

از آنجائیکه مسجدالاقصی برای هر سه قوم مسلمان،مسیحی و یهود،مقدس و دارای حرمت است،حتی در صورت بروز جنگ نیز هرگز بسمت آنمکان شلیک نخواهند کرد. حتی خودتان بارها در خبرها شنیده اید که فلسطینیان گهگاه بسمت جنوب بیت المقدس(یا همان اورشلیم)موشک انداخته اند،اما بسوی مسجد هرگز!

دفاع گرونفیلد !

در شطرنج نوعی دفاع بسیار قدرتمند از شاه وجود دارد که یکی از برترین شیوه های دفاعی به شمار می رود.در این روش در ابتدای بازی طی سه الی چهار حرکت اولیه،شاه را به قلعه برده و با فیل و اسب در جلو از او محافظت می نمایند. این شیوه اگرچه در محافظت از شاه بسیار دقیق و توانمند عمل می کند،اما در هنگام خطر،قدرت مانور را از شاه گرفته و اصطلاحاً او را حبس می کند.

وضعیت پناه گرفتن ابلیس در مسجدالاقصی،چیزی شبیه همان دفاع گرونفیلد است!!!

(صهیونیست های کثیف که از سالها قبل به بهانه ساختن معبد سوم – هیکل سلیمان – در زیر مسجد الاقصی به بنائی و ساخت و ساز اشتغال داشتند،در واقع در حال ساختن لانه و پناهگاهی برای ارباب خبیثشان شیطان ملعون بوده اند تا در زمان بازگشتش به زمین برروی این کره خاکی آواره و در به در نگردد!)

لازم است بدانید آن شیاطینی که بر روی زمین پراکنده شده اند و به فتنه گری می پردازند(از جمله شیطانی که در برج خلیفه دبی است – و یا شیطانی ملقب به تک چشم دجال)همگی فرزندان ابلیس هستند نه خود او.


 ابلیس و انتظار فرج ! -
علت ترس ابلیس برای چیست!؟
ترس ابلیس به این علت است که اگر هم اینک آسیب ببیند – باتوجه به اینکه موعد مرگش هنوز فرانرسیده است – لاجرم و به ناگزیر می باید زجر فراوانی را تحمل نماید تا وقت مرگش(زمان ظهور حضرت ولی الله الاعظم)فرابرسد.

به قول یکی از دوستان که به مزاح می گفت؛

"اگر به ابلیس در همین زمان صدمه ای وارد شود و آسیبی جدی ببیند – از آنجاکه در برابر درد و رنج و آسیب فیزیکی بسیار کم طاقت است – خودش یکی از منتظران فرج خواهد شد!!!"

راز منطقه رازول –

“Raswell Or Sicretland”


این لوگوی جالب و پر رمز و راز مربوط به سایت گوگل است که چندی پیش بمناسبت شصت و ششمین سالروز حادثه رازول،به مدت 24 ساعت،سرتیتر صفحه اصلی بود!

در روایات در ارتباط با هبوط آدم و حوا،آمده است که؛

پدر ما انسانها "آدام" یا همان آدمعلیه السلام در زمان هبوط به سرزمین مکه فرود آمد و مادر بشریت "ایوا" یا همان حوا،در جزیره سرندیب(سریلانکای فعلی).

و اما همانطور که می دانید شیطان ملعون نیز در پی آنها بسوی زمین رهسپار شد،اما علی الظاهر در جائی از روایات بدرستی و به روشنی بیان نشده است که آن ملعون رانده شده از درگاه الهی در کجا فرود آمده و به زمین خورده است!

اما این حقیر چندی پیش به مطلب جالبی برخوردم که گمان مرا نسبت به منطقه فرود شیطان برانگیخت؛ " منطقه رازول در صحرای نیومکزیکو"

شرکت "ردبول استراتوس" در یک حرکت تبلیغاتی عجیب،مقدمات سقوط آزاد یک چترباز اتریشی الاصل بنام "فیلیکس بوگامتنر" را از جوزمین(ارتفاع 40 کیلومتری از سطح دریا)فراهم نمود.

فیلیکس ابتدا با انجام یک پرش تمرینی از ارتفاع 24 کیلومتری،آمادگی خود و شرایط موجود را محک زد،و سپس در اوائل پاییز سال گذشته با انجام پرش نهائی از ارتفاع 40 کیلومتری به ثبت یک رکورد خارق العاده اقدام نمود.نقطه پایانی این پرش که از لبه فضا انجام می شد،مکانی در منطقه رازول واقع در صحرای نیومکزیکو بود!

پس از انجام این پرش به این فکر می کردم که ثبت این رکورد چه تبلیغ بزرگی برای فیلیکس بوگامتنر خواهد بود!ولی پس از چندی به این نتیجه رسیدم که برنده اصلی شرکت ردبول است که در سایه این پرش یک تبلیغ عظیم و جهانی برای خودش انجام داد!

اما نهایتاً این حدس و گمان برایم ایجاد شد که؛

"تمام این پروژه بزرگ رکوردگیری یا تبلیغی،تنها می توانسته بمنزله یک مراسم بزرگداشت باشد در یادبود اولین ورود ابلیس به زمین در منطقه رازول!"

 

برج خلیفه یا برج شیطان –

در یکی از قسمتهای مجموعه Arrivels اشاره می کند که این سازه رعب آور و هراس انگیز(برج خلیفه)از هرنقطه از دبی پیداست و به چشم می آید...و همچنین اضافه می کند که در زمان ساخت این برج،قسمت فوقانی آن همواره در پوششی از مه و برفراز ابرها قرارداشته است!

این برج با آن ارتفاع حیرت انگیزش(885متر)همواره بنده را به یاد داستان "جک و لوبیای سحرآمیز" می اندازد،داستانی که در آن قصر افسانه ای دیو بدسگال،بالای ابرها قرارداشت!

اگرچه باور بنده و همچنین سازندگان مجموعه Arrivels ممکن است اندکی تخیلی و دیدگاهی شبه داستانی داشته باشد،اما 2 نکته مهم در اینجا وجود دارد که بسادگی نمیتوان از کنار آنها گذشت؛

اولاً – چرا ابنیه و سازه هائی این چنین(نظیر برج ساعت در مکه و همین برج خلیفه)که دارای ظاهری متحدالشکل و یکسان می باشند،در چنین ایامی 2012 – 2010 و آنهم در یک چنین مکانهائی(پیش قراولان کشورها و ممالک عربی - اسلامی)احداث و تکمیل شده و افتتاح می شوند؟

آیا به نظر شما این یک نوع تقابل در برابر معماری اسلامی نیست؟

به نظر می رسد این معماری شیطانی،اینگونه ساختمانها و سازه های هرمی شکل را که خود نوعی ابلیسک هستند،در برابر سازه های گنبدی شکل مساجد که شاخص سازه های معماری اسلامی تلقی می شوند،قرارداده است تا به نوعی هم قدرت خود را به رخ کشیده باشد و هم با برپاسازی آنها در قلب کشورهای اسلامی به نوعی به آنها دهن کجی کرده باشد!

(شما خودتان اگر دقت کنید به روشنی می بینید همانگونه که سبک معماری اسلامی با شاخص گنبد – نظیر مساجد و اماکن مقدسه – دارای شکل و رسم الخط یکسانی است،ابنیه و سازه ها در معماری شیطانی نیز با شاخص هرم دارای ساختار ظاهری و نمای یکسانی هستند)

ثانیاً – خلیفه اشاره به کیست؟

آیا منظور از خلیفه یکی از همان خلفای راشدین است؟

اگر چنین است کدامیک از آنها؛اولی؟دومی؟سومی؟چهارمی؟

پس چرا نامی از آنها به میان نیامده است؟

و اگر به گرامیداشت و یاد هرچهارنفر آنهاست،چرا برج خلیفه گفته شده در صورتیکه می باید"برج خلفا" نام می گرفت!

اگر می خواهید بگویید منظور از خلیفه پادشاه امارات است که باید عرض کنم خیر چنین نیست به این علت که آنها به پادشاه امارات،امیر یا شیخ می گویند!

پس این خلیفه کیست؟

 آیا منظور از این خلیفه،همان شیطان ملعون نیست که هم اینک سودای خلیفه گری در سردارد!

آنچنان که به نظر می رسد یک توافق پنهانی میان این سگان ترسو(خاندان سلطنتی امارت و عربستان) و آن روباه پلید(شیطان)صورت گرفته است،تا در قبال ساختن یک چنین ابنیه ای به خواست ابلیس،سلامت و حفظ سرمایه آنها در این آشفته بازار اقتصادی جهان در آخرالزمان از سوی آن ملعون و یارانش،ضمانت شود!

کلیپ تبلیغاتی معروفی برای این برج،سال گذشته در شبکه PMC پخش می شد که با اشاره به برج می نویسد؛ "هم اکنون قلب جهان!"

نو عی بانگ و آوای خاص(شبیه به سبک "انیگما – مایکل کرتو" که کاملاً واضح است از انواع ملودیهای شیطانیست)از فراز برج صدا می زند و همه را بسوی خود فرا می خواند،و در صحنه ای دیگر نشان می دهد که از پیر و جوان و کودک و زن و مرد همه حواسها به سمت صدا جلب می شود و نگاه ها بسوی آسمان و بسمت بالای برج متمرکز می شود و همچنین به نظر می رسد که زن آوازه خوان واژه " لاایلای" یا واژه ای شبیه به آن را نجوا می کند!


رابرت مردوخ،بلندگوی شیطان! –

در کتاب امام مهدیعلیه السلام از ولادت تا ظهور نوشته سید محمد کاظم قزوینیرحمة الله علیه صفحه 523 و آنجا به نقل از بحارالانوار جلد 52 صفحه 230،درمورد صیحه یا بانگ آسمانی که بعنوان یکی از 5 علامت حتمی ظهور شمرده می شود،آمده است؛

امام باقر علیه السلام در این مورد می فرماید؛

ندا کننده ای از آسمان بنام قائم آل محمدصلی الله و علیه و آله ندا می دهد و همه کسانی که در شرق و غرب عالم هستند می شنوند،خفته ای نمی ماند جز اینکه بیدار می گردد و ایستاده ای جز اینکه می نشیند،و نشسته ای جز اینکه وحشت زده بپا می خیزد.پس درود خدا بر کسانی که از آن ندای آسمانی پند و اندرز گیرند چرا که نداگر اول جبرئیل است و ندا،ندای اوست.این ندا در ماه مبارک رمضان شب جمعه و در شب 23 ماه خواهد بود از این رو در آن تردید نکنید،آن را بشنوید و اطاعت کنید.

اما در پایان همان روز(عصرجمعه 23 رمضان)ندای ابلیس طنین می افکند که می گوید؛ "بهوش باشید که فلانی مظلوم کشته شد(یا مطابق برخی دیگر از روایات می گوید؛ مردم بهوش باشید که حق در راه و رسم سفیانی و پیروان اوست.)تا بدین وسیله بذر تردید بیافشاند و مردم را به فتنه افکند.و آن روز تردیدکنندگان حیرت زده ای که به آتش دوزخ سقوط کنند،بسیارند."

بنابراین،هنگامی که ندای آسمانی را در شب 23 رمضان شنیدید در آن تردید نکنید،چرا که ندای فرشته امین است و علامت آن اینست که بنام قائم علیه السلام و پدر گرانقدرش ندا می دهد،ندائی که دوشیزگان در سراپرده خویش آن را می شنوند و پدران و برادران خویش را برای حرکت از خانه و پیوستن به امام مهدیعلیه السلام تشویق می نمایند.این دو ندا بناگزیر پیش از ظهور قائمعلیه السلام خواهد بود.

 اما نکته جالب توجهی که هم در این روایت و هم دیگر روایات مربوط به صیحه وجود دارد اینست که ساعاتی پس از ندای جبرئیلعلیه السلام،شیطان نیز بانگی سر می دهد که بمنظور ایجاد شبه و پاشیدن بذر تردید در میان مردم است!

بدیهیست که فرشته امین وحی،جناب جبرئیل عزیز و گرانقدر،چگونه ندا خواهد داد،اما نکته اینجاست که عربده ابلیس چگونه خواهدبود!؟

رابرت مردخای(مردوخ و مرداک هم می گویند)یک یهودی استرالیائی است که به غول ماهواره ای و رسانه ای جهان شهرت دارد.به عبارتی بیش از 70% خوراک برنامه های خبری سراسرجهان بواسطه امپراطوری رسانه ای تحت تملک او جابجا می شوند.

"بلندگوی شیطان" !باور کنید این لقبی است که خود مردم مغرب زمین به او داده اند!!!

حالا چرا غربی ها او را به این لقب مفتخر نموده اند خود جای بسی شگفتی و سوال است،اما نکته مهم و قابل تامل اینجاست که؛

در دنیای امروز و با سلطه ای که این مرد خبیث هم اینک برجهان خبر و رسانه دارد،هیچ بعید نیست که نعره شیطان در روز 23 رمضان از حنجره بنگاه خبری این غول رسانه ای و ماهواره ای دنیا خارج شود!

(جالب است بدانید که این فرد حتی نام فامیل یا همان شهرتش را نیز از شیطان به عاریت گرفته چرا که "ماردوخ یا همان خدای بابل" نام یکی از شیاطین است!)

 (ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 83 بازدید