خون و دیتا!(3)

بسم الله الرحمن الرحیم


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


"غضب شدگان
- مغضوب علیهم" و "ره گم کردگان - ضالین" !-توضیح شکل بعنوان چکیده این بحث-

1.ابلیس جماعت خاصی از "غضب شدگان" را تحت کنترل خود دارد و به ترتیبی که به روشنی مشخص نیست آنها را به همکاری با خود واداشته است.(...شیطان گفت:گروهی معین از بندگان تو را به فرمان خویش می گیرم .نساء118)

2.این گروه خاص از "غضب شدگان" با نیرنگی که شیطان تدارک دیده و دستور العملی که برای آنها نوشته است،گروه عام از "غضب شدگان" را می فریبند...
                          نام این دستور العمل،"نسخه شهر کمال" است!
در "شهرکمال" که یک دنیای نوین است و در هزاره سوم برپاخواهد شد،از آنجائیکه ظرفیت پذیرش بسیار محدود خواهد بود،فقط انسانهایی می توانند زندگی کنند که گوسفند نباشند...و وظیفه "غضب شدگان عام" اینست که - بواسطه ترفندها،شگردها،و استفاده از روشهای نامتعارف و درکل با هر وسیله ای که می توانند - دنیائی را طراحی کنند که به جای انسان ساز بودن،گوسفند ساز باشد!   

3."غضب شدگان عام" بواسطه اینکه  80 درصد منابع مالی و گلوگاه های اقتصادی دنیا را در اختیار دارند و همچنین از آنجائیکه نسبت به سایر مردم جهان از اندک هوش بیشتری برخوردارند موفق شده اند که 90 درصد از "نسخه شهر کمال" را به خوبی پیاده کرده و تقریباً تمامی مردم زمین را به یک زندگی گوسفندی وادار نمایند،تنها بخش پایانی نقشه باقی مانده که همانا معدوم کردن گوسفندان است!

"غضب شدگان" و "ره گم کردگان" !-
ما در سوره حمد (یا فاتحة الکتاب) می خوانیم؛
بسم الله الرحمن الرحیم (بنام خداوند بخشاینده و مهربان)
الحمدلله رب العالمین (شکروسپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است)
الرحمن الرحیم (بخشاینده و مهربان است)
ملک یوم الدین  (فرمانروای روز قیامت است)
ایاک نعبد و ایاک نستعین (بارالها! تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم)
اهدنا الصراط المستقیم (ما را به راه راست هدایت فرمای)
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین (راه آنها که نعمتشان عنایت فرموده ای،نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان)
پس می بینیم همانگونه که آیات نیز اشاره فرموده اند؛
                             "درجهان یک راه بیشتر نیست و آنهم راه راستی است"
اما کسانی هم هستند که از این راه راستی باز می مانند و در این صراط مستقیم قرارندارند،اینها خود به دو گروه عمده تقسیم می شوند؛
                                  1.غضب شدگان(مغضوب علیهم)
                                  2.گمراهان(ضالین)
اما این دو گروه چه کسانی هستند!؟...

گروه اول) قوم غضب شدگان یا "مغضوب علیهم" -

غضب شدگان به جماعتی گفته می شود که – معاذالله - بر خدایتعالی شوریده اند،بر او سبقت جسته و  از او پیشی می گیرند(خاصه در مورد صفت غضب و سایر صفات و خصوصیات قهریه الهی)...
مهمترین دلیل خشم و غضب الهی در مورد این گروه بدین سبب است که آنها در اجرای اوامر و فرامین الهی بر خود حضرت حقتعالی که سرمنشأ خلقت و قانونگذاریست،سبقت جسته اند و به قول خودمانی "کاسه داغ تر از آش شده اند" و یا به قول مسیحیان "کاتولیک تر از پاپ" شده اند!
در آیاتی چند از کلام الله مجید،خدایتعالی مردمان را از این راه بر حذر داشته است و مکرراً بنی آدم را سفارش کرده است که بر خدا پیشی نگیرند،چرا که سبقت گیرندگان بر خداوند در گروه غضب شدگان قرارگرفته و همواره موجب نارضایتی و خشم الهی هستند...
حجرات 1) ای کسانی که ایمان آورده اید بر خدا و پیامبر او پیشی نگیرید...
دخان 19) ...و نیز بر خدا برتری مجوئید که من با حجتی روشن نزد شما آمده ام.
غضب شدگان در واقع جماعتی هستند که نسبت به وجود خدای متعال هیچگونه شکی نداشته و در مرتبه یقیین و باور کامل قراردارند...
در اثبات یقین این جماعت به وحدانیت خدا و یگانگی او،آیاتی چند در قرآن آمده است از جمله؛
آیه 25 سوره لقمان)
اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟
خواهند گفت:خدا...
آیات 84 تا 89 سوره مؤمنون)
بگو: اگر می دانید،این زمین و هرکه در آن است از آن کیست؟
خواهند گفت: خدا.بگو: آیا پند نمی گیرید؟
بگو: کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟
خواهند گفت: خدا.بگو: آیا پروا نمی کنید؟
بگو: اگر می دانید،ملکوت همه چیزها بدست کیست؟کیست آن که بر همه زینهار دارد و کس بر او زینها ندارد؟
خواهند گفت: خدا.بگو: پس چرا فریب می خورید؟
همانگونه که عرض شد،این گروه (غضب شدگان) گاهی از اوقات آنقدر گستاخ و لجام گسیخته می شوند که پا را از گلیم خویش بسیار فراتر گذاشته و معاذالله به شیوه مدیریت الهی حضرت باری تعالی خرده گرفته و تصمیمات الهی را نادرست می شمارند!
و بارز ترین نمونه تاریخی آن اعتراض پیشوایان بنی اسرائیل به خدای تعالی بود که گفته بودند؛
تو چرا نسل پیامبران را از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل منتقل کرده ای و رسالت عظیم پیشوائی آخرالزمان را به یک پیامبر غیراسرائیلی واگذار نموده ای!!؟
آنها گاهی آنچنان دریده اند که توقع دارند آنگونه که آنها می پسندند خداوند تعالی فرمانروائی کرده و خدایی کند نه آنگونه که خودش مصلحت می داند!!!!!
مطابق برخی آیات قرآن،نبی اکرم صلی الله و علیه و آله وسلم حتی برای این جماعت غضب شده و مورد خشم الهی قرارگفته نیز علاقه و اصرار به هدایت داشتند اما خدا می فرماید امر هدایت درمورد آنها ممکن نیست،مگر آنکه خدا بخواهد! 
یا در آیاتی دیگر آمده است که؛ "آنکسی را که خدا گمراه کرده است تو نمی توانی هدایتش کنی!"
یا آیات دیگری هست که در آنها عنوان شده؛ "اینها کسانی هستند که حکم از پیش در مورد آنها صادر شده!"
یکی از شناخته شده ترین این افراد که در قرآن نیز ذکری از او به میان آمده است،"کنعان بن نوح" است،
و آیات 40 تا 46 سوره هود درباره همین موضوع آمده است.
زمانیکه حضرت نوح علیه السلام در میان آن طوفان سهمگین،نجات فرزندش را از خدا می خواهد،خداوند به او می فرماید؛ "درباره کسی که قضای الهی از پیش درموردش صادر شده با من سخن مگوی!"
شخصی می پرسید؛
کنعان پسر حضرت نوح در زمره "راه گم کردگان" بود یا "غضب شدگان"؟ 
به او گفتم؛
دست مریزاد یا شیخ!آیا کسی که پدرش 1000 سال پیامبر الهی بوده در زمره راه گم کرده است؟ خلق خدا با نور شمعی راه هدایت را پیدا می کنند،او که نزدیک به 10 قرن خورشید در کنارش بوده؟
بزرگواران و عزیزان!"غضب شدگان" کسانی هستند که اگر خورشید هدایت نیز در کنارشان باشد توفیق راهیابی به صراط مستقیم را پیدا نخواهند کرد،چون خدا این امر را در مورد ایشان نمی خواهد...
و هدایت آنها به هیچ ترتیبی ممکن و میسر نیست مگر آنکه خدایتعالی شخصاً این امر را در مورد ایشان بخواهد!  
انعام 111) و اگر مافرشتگان را بر ایشان نازل کرده بودیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و هرچیزی را دسته دسته نزد آنان گرد می آوردیم بازهم ایمان نمی آوردند مگر اینکه خدا بخواهد و لیک بیشترینشان جاهلند.
شخصی می پرسید چرا؟ (یعنی چرا خداوند هدایت را در مورد این قوم غضب شده دوست ندارد)
گفتم به احتمال زیاد این مسئله ریشه و سابقه در عملکرد ماقبل این جماعت دارد(یعنی عملکرد آنها در "عالم ذر" یا "جهان پیش آفرینش").
احتمالاً آنها در "عالم ذر" که جهانی ماقبل از این جهان و عالمی پیش از خلقت دنیا بوده،رفتار و کردار بسیار ناپسندی داشته اند که موجب خشم الهی شده و نمود آن در این جهان به چنین صورتی ظاهر شده و در نتیجه خدای تعالی هدایت را در موردشان برنمی تابد ولو اینکه چشمه خورشید و هدایت پدر آنها باشد!
آن دوست بازهم پرسید که؛
با توجه به آیاتی از قرآن که خدا درآنجا فرموده؛
"آنها(غضب شدگان) هدایت نمی شوند مگر اینکه خدا بخواهد"،چه وقت ممکن است که خدا به هدایت آنها راضی شود و آیا اصلاً هیچ امیدی هست که خدایتعالی که مظهر بخشایش و کرم است این جماعت را مورد عفو قراردهد و به راه راست هدایت کند؟
به او گفتم که در بارگاه الهی هیچ ناممکنی وجود ندارد،چون خدایتعالی برای خودش حق وتو قائل شده و شما این را در قرآن می بینید؛
هود 107) ...و تا آسمانها و زمین پا برجاست در آنجا جاودانه بمانند،مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پروردگار تو هرچه خواهد همان کند.
ابراهیم 27) خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد استوارشان در دنیا و آخرت پایدار می دارد و ظالمان را گمراه می سازد و هرچه بخواهد همان می کند.
128) ...(و پروردگارت به ایشان) گوید:جایگاه شما آتش است جاودانه در آنجا خواهید بود مگر آنچه خدا بخواهد...
اما باید بدانیم که اگر بخشایشی هم از جانب درگاه الهی مقدر باشد،اول قدم را آنها(غضب شدگان)باید بردارند تا حسن نیت خویش را به آستان الوهیت ثابت کنند،و بدین امر نیز باید یقین داشت که حتی اگر تمامی خلق را بتوان فریب داد،خالق را نمی توان فریب داد!!!
اگر بخواهیم ازغضب شدگان که در تاریخ شناخته شده تر هستند مثالی بیاوریم باید به "کاهنان معبد آمون" و یا "پیشوایان و علماء – تلمود نویسان – بنی اسرائیل" اشاره کنیم،آنها که یاران قسم خورده شیطانند، همانها که قرآن در مورشان فرموده؛
"کسانی که کتاب را بدست خود می نویسند!"
آنها انواع و اقسام معجزه را از موسی و هارونعلیهماالسلام دیدند ولی بازهم ایمان نیاوردند و سربرتافتند.حتی معجزه ای که خداوندان سحر و شعبده مصرباستان را برسرعقل آورد و ایشان را درحضور فرعون به سجده در برابر درگاه الهی واداشت،نیز نتوانست آنها را بر سرعقل آورده و به راه هدایت متمایل کند!...
حتی وقتی که یوسف علیه السلام درجلوی چشمان حیرت زده ایشان در چشم برهم زدنی زلیخا را از پیری و کوری به جوانی بازگردانید بازهم گفتند که سحر و جادوست و ایمان نیاوردند!...
آنها معجزه خلقت عیسی علیه السلام را دیدند،اما به جای اینکه ایمان آورند به مادر پاکیزه اش تهمت زدند!...
از دیگر غضب شدگان می توان به سران و کفار قریش اشاره کرد...آنها بزرگترین قسمها را یادکردند که اگر محمد صلی الله و علیه و آله ماه را دو پاره کند،به خدای او ایمان بیاورند،اما وقتی این معجزه را دیدند بازهم روی برتافتند و گفتند؛ "سحریست مستمر!"
بازهم اگر بخواهیم از این جماعت غضب شدگان مثالی بیاوریم باید به اصحاب جمل،اصحاب صفین و اصحاب نهروان اشاره کنیم...همانها که در کنار بزرگترین منبع هدایت الهی قرارداشتند اما بر حق و حقیقت سبقت جسته و پیشی گرفتند و به کلمه حق گفتند؛ "باید توبه کنی!!!"
شگفتا که یک ویژگی مشترک در میان تمامی اینها(غضب شدگان)هست؛
 آنها همواره در نزدیک ترین فاصله ها به سرچشمه های هدایت و منبع حقیقت قراردارند اما بازهم درکمال جسارت و دریدگی می گویند که حق و حقیقت آن چیزیست که ما می گوئیم!

غضب شدگان آخرالزمان -
اما "غضب شدگان آخرالزمان" چه کسانی هستند!؟
همانگونه که در اوایل مقاله "جنگ آتش و بنزین" نیز اشاره کردم،غضب شدگان آخرالزمان درواقع همان گروه "محارم شیطان" هستند!
همانطور که قبلاً نیز عرض کردم آنها خودشان را "ره یافتگان"  یا  "روشن شدگان" خطاب کرده و به دیگر مردم جهان و سایر خلق الله می گویند؛ "جماعت گوسفندان!"
اگر غضب شدگان اعصار پیشین به پای انبیاء و اوصیای الهی می پیچیدند و آنها را مورد طعن و سرزنش قرارمی داده و برآنها سبقت می جستند،این جماعت غضب شدگان آخرالزمان آنقدر گستاخ،دریده و جسورند که به پای خود حضرت حقتعالی پیچیده اند و بر او خرده می گیرند و بر او سبقت جسته اند!
آنها جسورانه و بی پروا خدایتعالی را مورد خطاب قراداده و به او می گویند؛
تو چرا و به چه علتی 7 میلیارد گوسفند خلق کرده ای؟
 حداکثر شعور بشری همین ما 2 میلیون نفر هستیم و این 7 میلیارد انسان دیگر که تو علاوه بر ما آفریده ای،اضافی اند...آنها مثل گوسفند می خورند،می چرند،زندگی می کنند و از دنیا میروند درحالیکه به اندازه یک گوسفند هم تو را نمی شناسند و برای زمین منفعتی ندارند!...پس چرا آنها را خلق کرده ای؟
خلقت آنها توسط تو بزرگترین اشتباه بود،چراکه خود ما 2 میلیون نفر برای بندگی تو کافی بودیم!!!
پس چون تو اشتباه کردی،ما خطای تو را اصلاح می کنیم و این 7 میلیارد عنصر زائد را از صفحه روزگار محو نموده و خونشان را به پای تو میریزیم!!!!!!
(و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدون فی الارض ....
که احتمال دارد مقصود این آیه از گردنکشی دوم بنی اسرائیل،اشاره ای باشد به همین پروژه حذف میلیاردی انسانها - یاهمان گوسفندکشان - توسط غضب شدگان بنی اسرائیلی!)
این گروه غضب شده آخرالزمان که در جمع تمامی"مغضوب علیهم"،از همه مغضوب ترند و گوی سبقت را از تمامی اسلاف و پیشینیان خود ربوده اند،اقلیتی از قوم یهودند که جهان آنها را بنام"صهیونیست"می شناسد،و متاسفانه هدایت و زعامت قوم یهود را همین اقلیت در اختیار دارند،اقلیتی که  - چنانچه قبلاً هم عرض کردم - سالیان درازیست که دیگر بنی اسرائیلی نیستند بلکه بنی ابلیسی هستند!...
اگرچه به گفته آقای خمینی رحمة الله علیه حساب "صهیونیسم" از سایر یهودیان جداست اما اگر یهودیان جهان متفقاً برای آنها چاره ای نیندیشند - مطابق پیش بینی قرآن - همین اقلیت موجب نابودی تمامی قوم یهود خواهند شد...    
این قوم غضب شده و مطرود درگاه الهی،درپای "کوه صهیون" خود را فرزند خواندگان ابلیس خواندند و با او هم قسم شدند که تا زنده اند به احدی از مردم دنیا مجال و فرصت هدایت به راه راست و حرکت در صراط مستقیم را ندهند!
آنها در اطاعت از دستورات اربابشان شیطان لعین،و در راستای عمل به نسخه های او، از هر نوع ابزار و امکاناتی استفاده می کنند و انواع و اقسام مشغولیت ها را برای مردم جهان تدارک می بینند تا آنها را از خدایتعالی دور نگه داشته و یا بین خالق و مخلوق جدائی بیفکنند!
... آنها خودشان هرگز از پی بازی نمی روند و به دنبال هیچ توپی نمی دوند،اما بازی (فوتبال،والیبال، بسکتبال،بیسبال،هندبال،و و و...)را جزئی از زندگی بشرآخرالزمان قرارداده اند چنانکه تو گوئی زندگی برای انسانها بدون این سرگرمیها ممکن نیست!
... آنها مردم جهان را پی جام های جهانی و المپیک های تابستانی و زمستانی و غیره و غیره می فرستند درحالیکه خودشان در این مسابقات نه قهرمانی دارند و نه شرکت کننده ای،اما در عوض آن خودشان تمامی دانشگاههای معتبر جهان را قرق کرده اند و پیشتازان و رکوردداران دریافت جوایز نوبل هستند!
... آنها خودشان هرگز به نایت کلاب ها،دیسکوها و قمارخانه ها نمی روند اما اکثر مراکز شناخته شده قمار در جهان – از جمله لاس وگاس – تحت تملک آنهاست(فیلم کازینو )!
... آنها هرگز مشروب نمی خورند اما بزرگترین کمپانی های شراب سازی دنیا متعلق به آنهاست!
... آنها هرگز به شکل مستقیم در هیچ جنگی حضور ندارند و شرکت نمی کنند،اما بزرگترین تولیدکنندگان و فروشندگان تسلیحات در جهان هستند!
... آنها بسیار به زندگی خانوادگی خود پایبندند و مقید به رعایت اصول آن،اما تجارت روسپی و عرضه فحشا در اقصی نقاط جهان در اختیار آنهاست!
... آنها هرگز مواد مخدر – حتی سیگار - مصرف نمی کنند،اما بزرگترین کمپانیهای سیگارسازی و تجارت مخدر دردنیا دردست آنهاست!
... آنها به هیچ وجه همجنسگرا نیستند،اما بهشت همجنس بازان جهان دردل کشور آنهاست!
... نوامیس آنها را هرگز نمی توانی حتی در خیابان ها ببینی(مگر در اجتماعات خصوصی خودشان و یا مراکز و اماکنی که تحت قرق آنهاست و مجوز حضور درآنجا اختصاصاً برای آنها صادر شده)،اما نوامیس مردم جهان را به بهانه تمدن و تجدد لخت و عریان کرده اند!
... آنها هرگز با یکدیگر نزاع نمی کنند و متحدترین کلونی حال حاضر درجهان هستند،اما تمامی انسانها را در دنیا به جان هم انداخته اند!
... آنها هرگز به مقدسات توهین نمی کنند،اما انسانها را وادار می کنند که به پیامبرانشان، امامانشان و حتی خدایتعالی توهین نمایند!
... آنها هرگز وجود الله را نفی نکرده و نمی کنند اما بشریت را به انکار او واداشته اند!
...و هزاران هزار نهی و منکر دیگر که آنها خود را آن از مبرا داشته اند،اما خلق خدا را بسوی آن سوق می دهند!
ابلیسلعنت الله علیه به کمک اینها تا به امروز توانسته خلق بسیار زیادی را از راه مستقیم باز دارد و هم اینک نیز درصدد است تا به کمک این قوم غضب شده دستکم ثلث مردم دنیا را به دار هلاک بکشاند!
باید که هشیار بود،بسیاربسیار هشیار!
اما خود این "جماعت غضب شده آخرالزمان" به دودسته تقسیم می شوند؛
غضب شدگانخاص (یا پیشوایان)
غضب شدگانعام (یا پیروان)

غضب شدگانخاص (یا پیشوایان) -
"جماعت خاص" یا همان "پیشوایان" از غضب شدگان در واقع یاران قسم خورده ابلیس و از محارم او هستند...
این جماعت - به اغوای شیطان - می پندارند که هدایت و آمرزش الهی درموردشان  ناممکن است و آنگونه از رحمت الهی ناامیدند که ابلیس ناامید است،بنابراین با ابلیس هم قسم شده اند که راه هدایت را بروی همگان ببندند و تا آنجاکه ممکن باشد از راهیابی بنی آدم به صراط مستقیم جلوگیری نمایند!
غضب شدگان خاص یا پیشوایان و امامان کفر کسانی هستند که ابلیس و سایر شیاطین مستقیماً بر آنها نازل شده و بلاواسطه گمراهشان می کنند!
 بعبارت دیگر آنها معدودکسانی هستند که ابلیس را با چشم سر می بینند و او را ملاقات می کنند!
آنها کسانی هستند که ابلیس عمده تلاش خود را در جهت گمراهی و تباهی بنی آدم،ابتدا صرف فریفتن آنها می کند...ابلیس ابتدا آنها را می فریبد و سپس وظیفه فریفتن سایر انسانها را بدانها می گمارد...
ابلیس به دروغ به آنها می گوید؛
هیچ راهی برای شما بسوی خدا وجود ندارد و بازگشت شما بسوی او ممکن نیست (یعنی آن ملعون به ترتیبی آنها را اغفال کرده و به یقین می رساند که هیچ عفو و بخشش الهی در موردشان ممکن نیست پس بهتر است که با او همکاری کنند...هنوز برای خود بنده این موضوع به درستی روشن نیست که ابلیس در مورد آنها از چه شگردی استفاده کرده و چه نیرنگی بکاربسته و یا چه چیزی به آنها نشان داده که توانسته آنها را بفریبد و همچون خودش آنها را نیز از بخشایش و رحمت الهی نومید کند!
 یکی از دوستان سابقاً در مورد غضب شدگان خاص یا همان پیشوایان می گفت؛آنها کسانی هستند که شیطان در طول زندگی آنها برایشان نازل می شود و جایگاهشان را در دوزخ به آنها نشان می دهد و به نوعی آنها را در این مورد که از اهل آتش هستند به یقین می رساند و بدین ترتیب است که ایشان را به همکاری با خودش متقاعد می کند!والله العالم)
...ابلیس به آنها می گوید که چه با من همکاری بکنید و چه نکنید ساکن دوزخید پس چه بهتر که بامن همراه شوید تا هیچکدام از ما این راه سخت را به تنهائی نرویم!
مثال1- سالها پیش زمانیکه دانش آموز دبیرستانی بودیم،یک همکلاسی داشتیم که علیرغم درسخوان بودن و هوش و استعدادش،بچه بی انظباط و گستاخی بود...اواسط سال تحصیلی(ششم دبیرستان) همین دانش آموز با معاون مدرسه درگیرشد و به او سیلی زد،کار بالا گرفت و به منطقه کشیده شد...رئیس آموزش و پرورش منطقه به او گفت که اگر از این مدرسه اخراج شوی اجازه ثبت نام در هیچ آموزشگاه دیگری را به تو نمی دهند پس برو و مشکلت را با کادر مدیریت مدرسه تان حل کن!
علیرغم تمامی عذرها و پوزش ها که آن دانش آموز و خانواده اش ابراز کردند و با تمام دلجوئی ها که از معاونت دبیرستان بعمل آوردند،مدیرمان به او گفت؛فقط لطف می کنم و اخراجت نمی کنم ولی از همین حالا برو و به فکر ثبت نام درهمین پایه برای سال آینده باش،چراکه اگر در رتبه کشوری هم نفر اول شوی مردودت خواهم کرد...و همان هم شد!
البته آن همشاگردی بی انظباط ما از آنجاکه یقین داشت که مدیر آموزشگاه مردودش خواهد کرد،آن سال دیگر دل به درس و کلاس نداد،اما همواره در کار سایر دانش آموزان و معلمین اخلال می کرد تا آنجا که باعث شد پایان سال یکی از دبیرانمان سکته کند و چند نفر دانش آموز دیگر را نیز به همراه خودش مردود کرد!!!!!!

مثال2- نقل است در زمانهای قدیم افرادی که به بیماری مسری و لاعلاجی مبتلا می شدند،انگیزه ای ناخواسته آنها را ترغیب می کرد تا دیگران را نیز آلوده کنند...فرضاً اگر کسی از آنها آب می خواست پیش از اینکه آب را به طرف بدهند،پنهانی از آن آب می نوشیدند و آن ظرف آب را با دهان بیمارشان می آلودند!

بزرگواران! وضعیت این دسته از "غضب شدگان" نیز مشابه همین 2 مثال است که ذکر کردم،و این ساده ترین مثالهائی بود که می توانستم در توصیف "مغضوب علیهم" برای شما عنوان نمایم...آنها خودشان مردودند دیگران را هم می خواهند مردود کنند...آنها خودشان آلوده و بیمارند،دیگران را نیز می خواهند آلوده و بیمار نمایند!
 آنگونه که این حقیر گمان می برم تعداد غضب شدگان خاص در دنیا هم اینک و در این مقطع از آخرالزمان،نباید بیش از 200 نفر باشد که 95 درصدشان نیز بنی اسرائیلی بوده یا ریشه بنی اسرائیلی دارند...
اما "پیشوایان غضب شدگان" نیز به نوبه خود گروه عام از غضب شدگان را می فریبند و سپس سایر مردم دنیا را (برای اعمال و اجرای پروسه فریب) به دست آنها می سپارند...

غضب شدگان (عام یا پیروان) -
گروه عام از غضب شدگان کسانی هستند که بواسطه اندک نبوغ و دانش بیشتری که نسبت به سایر مردم جهان دارند خود را صاحب فهم و آگاهی دانسته و خویشتن را از دیگران تافته جدابافته می دانند و تنها خود را شایسته زندگانی در "شهر کمال" می دانند...
در بالا ترین حدس و بیشترین گمان،تعداد آنها و ذریه ایشان به همراه خدم و حشم و اعوان و انصارشان به 2 میلیون نفر هم نمی رسد!
آنها بواسطه برخورداری از همین دانش و آگاهی - که درواقع یک موهبت الهیست - دچار غرور بسیار بزرگی شده و راه را برای نفوذ ابلیس به قلمرو خویش هموار می کنند...
خدایتعالی در آیه 30 سوره اعراف در وصف حال این بازیچه دست قرارگرفتگان توسط ابلیس چنین فرموده است؛
...اینان شیاطین را به جای خدا به دوستی گرفتند و می پندارند که هدایت یافته اند.
غضب شدگان خاص و محارم ابلیس از قول آن ملعون به قابل اعتمادترین یارانشان که همان غضب شدگان عام  هستند می گویند:
ای همراهان و ای یاران! ارباب چنین فرموده؛
"شهرکمال(یا همان مدینه فاضله یا آرمانشهر) ظرفیتی محدود دارد و برای تعداد بی شمار آدمیان در آنجا جائی نیست پس تنها کسانی می توانند ساکنین آن باشند که جزو شایستگان باشند پس  ای یاوران و پیروان من تا آنجا که می توانید سعی کنید که تنها خودتان شایستگان جهان باشید و دیگران را از شایستگی بر حذر داشته و به هرترتیبی که می توانید آنها را از قرارگرفتن در "صراط مستقیم" بازدارید!"
آری بزرگواران این جماعت عام از غضب شدگان،خود نیز به نوعی قربانی ترفند ابلیس و پیشوایان خود شده اند...
اعراف 38) گروه هائی که پیرو بوده اند در باره گروه هائی که پیشوا بوده اند می گویند؛
پروردگارا اینان ما را گمراه کرده اند عذابشان دو چندان کن...

گروه دوم) قوم ره گم کرده  یا  "ضالین" -

اما ببینیم که ره گم کردگان یا همان ضالین چه کسانی هستند...
بزرگواران!"ضالین" کسانی هستند که بواسطه دسیسه های شیطان و اجرای نسخه های او توسط "غضب شدگان"،در تشخیص مسیر دچار شک می شوند و در تاریکیها و ظلمات باقی می مانند...
اکثریت بنی آدم در طول تاریخ جزو همین دسته و گروه هستند!
به جرأت می توان گفت که 98 درصد از ما 7میلیارد انسانی که در حال حاضر بر روی کره زمین زندگی می کنیم در گروه ظالین هستیم،منتهی درصد ضلالت و گمراهی برخی از ما کمی بیشتر و برخی دیگرکمتر است!!!
در واقع گمراهان(یا همان ظالین) کسانی هستند که ابلیس با واسطه اقدام به فریفتن آنها می کند...
این جماعت نگونبخت بواسطه شیطنت "غضب شدگان" بازی خورده و به نیرنگ آنها از راه بازمی مانند.
"غضب شدگان" به دلیل برخورداری از ثروت عظیم و تسلط نامحدودی که بر منابع مالی دنیا دارند برای این جماعت بیچاره(گمراهان)برنامه ریزی کرده و تعیین تکلیف می نمایند و از آنها مثل یابو کار می کشند و در آرزوی برخورداری از یک حداقل(مثل شغل – خانه – ماشین – تحصیلات – همسر و فرزند و و و...)که بعنوان یک انسان حق مسلم آنهاست ، بلا نسبت آنها را مثل سگ می دوانند،تا آنجائیکه دیگر فرصتی برای پرداختن به امور معنوی و شناخت خدای متعال برای آنها باقی نمی ماند...
یا اینکه نفی پروردگار متعال،دین ستیزی و ایستادگی در برابر قوانین و فرامین الهی را دلیلی بر شجاعت،جسارت، شعور،فهم،آگاهی،کمال و نشانه رشد و پیشرفت آدمی برشمرده و آنها را نمادی از روشنفکری و بلوغ فکری نوع انسان قلمداد می کنند...
این جماعت ره گم کرده نیز همچون گوسفندان بع بع کنان از پی تیر زهرآگینی که غضب شدگان رهاکرده اند رهسپار گشته در حالیکه نمی دانند این جماعت خبیث از پشت پرده به آنها می خندند و از فرط شادمانی قهقه های شیطانی سر می دهند!
در اینجا تنها به یک مثال بسیار ساده اکتفا می کنیم و باقی ماجرا را به خود شما وامی گذاریم!
یکی از زیرکانه ترین ترفندهائی که آنها(ابلیس و غضب شدگان) به کار می بندند تا عوام را در ظلمات نگاه دارند،سرکوب کردن دین بواسطه علم است...
آنها ادیان و آیین های الهی را مستمسک و دست آویزی برای توده های ضعیف به خلق جهان معرفی می نمایند و آنرا نشانه تحجر و عقب ماندگی بر می شمرند،خب بدیهیست که هیچ انسانی دوست نمی دارد که به او انگ تحجر بخورد و یا امل و عقب مانده خطاب شود و هیچ کسی دوست ندارد که در قافله عقب ماندگان جای بگیرد!
آنها کارخود را آنچنان موفقیت آمیز به پیش برده اند که در میان بسیاری از مردم مسلمان ما،خواندن نماز که ساده ترین آداب برای قدردانی از خدای متعال است،در این دوره جسارت و شجاعت می خواهد(فیلم راز سر به مهر را ببینید)...
این وضعیت برای عوام است،حال اگر کسی چندکلاسی سواد نیز داشته باشد که اوضاع او بسیار وخیم تر است،اگر برای او صحبت از دین و آداب و رسوم الهی بنمایید به شما آنچنان با تعجب می نگرند که گوئی تا کنون چنین سخنانی را نشنیده و یا اینکه تصور می کنند که دیوانه اید!!!
شما اگر با پزشک جماعت،مراوده داشته باشید(بلانسبت جماعت متدین و معتقد آنها) مسلماً منظور مرا درک خواهید نمود...شما اگر به یک پزشک بگویید "ملک الموت و فرشتگان قابض ارواح" جانها را جمع آوری می نمایند،آنچنان نگاهت می کند که گوئی دیوانه ای...آنها مونیتور و دستگاه نمایشگر علائم حیاتی را می بینند،آنها CPR را می بینند و ...از نظر آنها باورهای دینی و مذهبی در بحث مرگ،قصه و داستانی بیش نیست!
خب بدیهیست وقتی که در یک جامعه،جماعت به ظاهر دانشمند دین گریز بشوند،اکثریت جامعه که معمولاً آنها را الگوی خود قرارمی دهند نیز دین گریز می شوند،درحالیکه نمی دانند دین بهترین وسیله برای گریز از جهالت و گمراهیست...
داستان معروفی هست که می گوید؛
روزی دو خیاط رند برای اینکه پادشاهی را سرکیسه کنند به او می گویند برای شما لباسی دوخته ایم که تنها حلال زادگان می توانند آنرا ببینند...پادشاه نیز هر روز لخت و برهنه به میان مردم می رود و خلق بیچاره نیز می بینند که او عریان است اما از ترس اینکه انگ حرام زادگی به آنها بخورد بی دلیل از آن لباس نامرئی و خیالی تعریف و تمجید می کنند...تااینکه روزی کودکی فریاد بر می آورد که چرا پادشاه لخت است!!؟
بزرگواران! امروزه چیزی بعنوان روشنفکری،تمدن،دین ستیزی،حکایت همان لباس نامرئی پادشاه است و توده های نگونبخت(قوم ضالین) که نیز اسیر نیرنگ آن دو خیاط حقه باز(شیطان و غضب شدگان)شده اند،برای اینکه مبادا انگ حرامزادگی(برچسب تحجر و عقب ماندگی)به آنها بخورد بی علت از چیزی که اصلاً وجود ندارد تعریف و تمجید می کنند...
عزیزان! یقین بدانید که اصل همه چیز دین و شریعت است.

جمع بندی بحث -

پس بعبارت دیگر می توان گفت که هر آنکس که از حق پیشی بگیرد "غضب شده" است و هرآنکس که از حق عقب بماند،در زمره "ضالین" است...

(آیه 71 سوره انعام):
آیا پس از آنکه خدا ما را هدایت کرده است همانند آنکس که شیطان گمراهش ساخته و حیران بر روی زمین رهایش کرده از دین باز گردیم؟ (این فراز اشاره به ضالین است)
شیطان را یاورانی است که(شخص گمراه را)بسوی خویش هدایت می کنند و به او می گویند به نزد ما بازگرد.(و این فراز اشاره به غضب شدگان است)

مدثر 37) ...این یکی از حادثه های بزرگ است،ترساننده آدمیان است برای هر آنکس از شما که خواهد پیش افتد(غضب شدگان) یا از پی رود(ظالین).

و در قسمتی از صلوات شعبانیه نیز در معرفی این دو گروه(غضب شدگان و ضالین)آمده است:

"المتقدم لهم مارق"؛
 هرکس بر آنها پیش افتد از دین خارج شده باشد...(اشاره به قوم غضب شدگان)
...یعنی آن کسانی که بر خدا،رسول و اولی الامر سبقت می گیرند و خود را  - معاذالله -  از ایشان داناتر می پندارند از دایره دین خارج شده و از تیم الهی کنار گذاشته می شوند،همانند خود شیطانلعنت الله علیهکه اولین سبقت گیرنده بود و بر علیه فرامین الهی شوریده و بر تصمیم کردگاری مبنی بر سجده به آدم ایراد گرفت،بنابراین از سوی خدایتعالی از محفل خصوصی اخراج شده و از ترکیب اصلی تیم کنار گذاشته شد!
شیطان ملعون خودش پیشوای تمامی مغضوبین علیهم جهان و در واقع "غضب شده اعظم" است!

"و المتاخر عنهم زاهق"؛
 و هرکس از آنها پس افتد نابود است...(اشاره به قوم ضالین)
...یعنی کسانی که امر دین را به بازیچه گرفته و بدان اعتنائی نکنند و از خدا و پیشوایان دینی عقب بمانند،از این سوی بام فرو افتاده و سقوط می کنند.کاملاً بدیهیست که اگر نیروی شری در جهان وجود نمی داشت،هیچ خطری این گروه "عقب مانده و المتاخر" را تهدید نمی کرد و مسلماً نیز هیچ اصرار و اجباری به هماهنگ شدن آنها با پشوایان الهی و پیشگامان حق نبود،اما نکته اینجاست که بواسطه وجود قوای شر و بدی در جهان (یعنی شیاطین و غضب شدگان) این گروه عقب مانده از گله(یعنی قوم ضالین) همواره اسیر گرگها شده و نابود می شوند!

9/11 !
در آموزه های عرفان شیطانی یا همان "رموزکابالا" عدد 10 به خداوند نسبت داده می شود...
عدد 11 نمادی از سبقت گیرندگان بر خداوند یا همان "مغضوب علیهم" است...
و عدد 9 نیز نماد و نشانه واماندگان و جاماندگان از غافله الهیست که همان "ضالین" هستند... 
انشاالله متعاقباً طی همین مقاله برای شما مفصلاً خواهم گفت که مقصود از
"ناین.ایلون – 11/9" یا همان یازده سپتامبر در واقع یک کد رمز بود در کلید زدن عملیاتی که منجر می شد به تجمیع و فراخوان تمامی سپاه باطل(چه آنهائیکه از اصل ماجرا آگاه بودند یعنی غضب شدگان و چه آنها که ناآگاهانه و گوسفندوار از آنها تبعیت می نمودند یعنی همان ضالین)برای آغازنمودن نبرد نهائی آخرالزمان بین حق و باطل... 
و در حقیقت "سپتمبری ایلون" یک پروژه احضار جن بود،عملیاتی که منجر به دخول 72 جن صاحب قدرت به زمین گردید،و در واقع این اولین گام و نخستین مرحله برای فراخوان شیطان در 6 ژوئن 2012 بود!

 (ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 50 بازدید