اخطار و هشدار در مورد حمله به یمن!

بسم الله القاصم الجبارین


بدینوسیله اکیداً هشدار می دهیم به تمامی قوای خارجی که قصد مداخله در امور کشور یمن را دارند؛

چنانچه ظرف 24 ساعت(پس از انتشار این پیام)حملات متوقف نگردد و از اقدامات مداخله جویانه در این کشور جلوگیری به عمل نیاید آنگاه حضرت حقتعالی را قسم جلاله می دهیم به حق جمیع یاوران راستینش که دست انتقام از آستین قوای الهی خارج نموده و شاهزادگان و شیوخ ناز پرورده کشور عربستان را به ترتیب اولویت نقش مداخله جویانه شان در این فتنه،شربت مرگ عاجل نوشانیده و به دیار عدم  رهسپار نماید و در نزد پیشوای تازه گذشته شان ملک عبدالله جای دهد.
بدیهیست هرگونه مسئله داخلی در کشور یمن به ملت آنها مربوط بوده و خود ایشان در مورد حل مسائل داخلیشان به شیوه ای خداپسندانه اقدام خواهند نمود.
پروردگارا قسم می دهیم تو را به حق حضرت زهرای مرضیهسلام الله علیها که فتنه گران و مداخله جویان در امور یمن را به شدت تنبیه نموده و خشم بی امان خود را برسر آنها فروبباری.
بارایزدا!آنانکه دریمن پرچم حق برافراشته اندخودرا انصارتو می دانند،پس اینک تو میدانی و انصار تو،چراکه توخودفرموده ای؛

"ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

/ 0 نظر / 79 بازدید