بسم الله الرحمن الرحیم

 

سجده شیطان،توبه شیطان !

در طی این سه سال و چندی که این مقالات را می نویسم،بارها از بنده پرسیده شده است که؛
آیا ممکن است که شیطان توبه کند!؟
یا فرضاً اگر شیطان سجده کرده بود چه اتفاقی می افتاد!؟
یا ممکن است که شیطان هم اینک توبه کرده باشد!؟
و سوالاتی از همین دست…

بزرگواران! این نکته بسیار حساسی است که می باید به آن با دقت تمام توجه نمائید…

مژدگانی که گربه تائب شد      عابد و زاهد مسلمانا

"عبید زاکانی" در داستان معروفش "موش و گربه" می نویسد؛

…زمانیکه گربه دیگر نتوانست که موش شکار کند(در واقع موشها هشیار شده بودند و با شگردهای گربه آشنا بودند) در مقام فریب آنها برآمد…او به مسجد رفته و مؤتکف شد و روزها و شب ها به عبادت بی وقفه مشغول بود…موشها متعجب شدند‼! می دیدند که گربه مانند سابق هیچ عکس العملی به آنها نشان نمی دهد و گویا واقعاً از شکار و دشمنی با آنها دست برداشته و توبه کرده است…دیری نگذشت که موشها اندک اندک گرد او جمع شدند و مرید او گشتند!
خبر به پیر موشان رسید…پس زبان به نصیحت و اندرز ایشان گشود که؛
ای عزیزانم! گربه ذاتش شکار موش است،یقین بدانید که در پس این توبه نیرنگیست!
از آن سوی نیز دوستان گربه روزی او را به نزد خود بردند و به او گفتند؛
خاک بر سرت ای ابله! پس از عمری موش گرفتن و زندگی با عزت و افتخار،آنقدر ذلیل و خار شده ای که توبه کرده ای و شده ای پیش نماز موشها‼؟
اما گربه به آنها گفت؛
ای رفقا! تمام اینها نیرنگ و حقه ای بیش نیست…شما می دانید که من دیگر پیر و بیمار و ناتوان شده ام و نمی توانم چون ایام گذشته روزها منتظر بمانم و یکی یکی موش شکار کنم،پس به ناگزیر حیلتی ساختم و ایشان را فریفتم تا در یک فرصت مناسب تمامی آنها را باهم شکار کنم‼!

سروران! این را یقین بدانید که ابلیس اگر هم توبه نماید،توبه او درونیست و ما هرگز متوجه آن نخواهیم شد…
توبه و پشیمانی ابلیس را - اگر که حقیقتاً معنی و مفهومی داشته باشد - تنها خدایتعالی میفهمد و تشخیص می دهد و بس.
…فَأُولئِکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً.
اگر هم خدا توبه او را بپذیرد یقین بدانید که تایید آن برعهده اولیا الهی یعنی حضرت ولی الله الاعظم و حضرت مسیحعلیهماالسلام است،نه برعهده بنده و شما!
پس در هر مقام،موقعیت و جایگاهی که هستید اگر برای شما خبر آوردند که "ابلیس توبه کرده است" یقین بدانید که نیرنگ پلیدی بیش نیست!

اما سخنی با شخص "ابوحارث"لعنت الله علیه
کسانی که این دست نوشته ها را برای او ترجمه و مفهوم کرده و به او عرضه می کنند از سوی اینجانب به او لعن مخصوص برسانند و بگویند؛

"امید است حرکتی انجام ندهی که کس یا کسانی _به اذن الله_ ناگزیر شوند در این دم آخر آهنگ قدس کرده و مسجد و معبد را بر روی سرت ویران نمایند…
دایناسورها را از یاد نبر!
format را فراموش نکن…"

 

(ثبت نظرات)